Dofinansowanie z UE

DOTACJE UE - Nowa perspektywa 2014-2020

26 kwietnia 2018r. – Otrzymaliśmy po raz szósty dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie pt: „Wdrożenie efektów projektu badawczo-rozwojowego pt. "Technologie i procedury implantoprotetyczne w świetle własnych badań klinicznych”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP, został zakwalifikowany do dofinansowania.


Krótki opis projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie efektów własnego programu badawczo-rozwojowego pt. „Technologie i procedury implantoprotetyczne w świetle własnych badań klinicznych”, którego wynikiem są:
1. Innowacja procesowa. Opracowano technologię hybrydową i zbiór procedur postępowania, które dokonywały integracji całości oferty handlowej na poziomie:
 • Produktów - poprzez przygotowanie kolejnych, innowacyjnych wyrobów, uzupełniających dotychczasową ofertę produktów/usług.  
 • Procesów działania - poprzez opracowanie innowacji procesowej, która zapewni utrzymanie wysokich standardów: klinicznych, jakości i precyzji wykonania oraz kompletności, kompleksowości i wzajemnego dopasowania produktów/usług.
2. Innowacja produktowa. W wyniku prowadzonych prac uzyskano innowację produktową, obejmującą innowacyjne 4 grupy wyrobów, stanowiące zindywidualizowane uzupełnienia implantoprotetyczne wykonane techniką hybrydową:
 • Przykręcane suprastruktury na implantach, wykonywane z chromo-kobaltu oraz tytanu.
 • Śruby kliniczne z przekierowaniem osi wraz z dedykowanym wkrętakiem.
 • Łączniki wysokokątowe ze zintegrowaną koroną.
 • Szablony chirurgiczne oraz modele 3D wybranych struktur anatomicznych twarzoczaszki.
Ponadto uzyskano udoskonalenie kilku dotychczas produkowanych wyrobów.


28 kwietnia 2017 r. – Otrzymaliśmy po raz piąty dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nasz wniosek o dofinansowanie pt: „Projekt badawczo-rozwojowy, dotyczący zintegrowanej technologii precyzyjnego wykonywania odbudów protetycznych wraz z ubytkową metodą produkcji zindywidualizowanych akcesoriów implantologicznych nowej generacji”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP, został zakwalifikowany do dofinansowania.


Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie efektów własnego programu badawczo-rozwojowego, planowanych do zrealizowania poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do:

1. Wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów i usług opartych o zindywidualizowane akcesoria
implantologiczne:
a) Łączniki typu multiunit wraz ze śrubami klinicznymi
b) Łączniki proste wraz ze śrubami klinicznymi
c) Łączniki kątowe wraz ze śrubami klinicznymi
d) Śruby laboratoryjne do łączników standardowych, kątowych i multiunitów.

Wyroby powyższe integrują całą dotychczasową ofertę handlową na płaszczyźnie wzajemnie
dopasowanych, kompatybilnych wyrobów i usług.

2. Wprowadzenia unikatowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz procedur działania
dotyczących nowatorskiej technologii:
 • produkcji zindywidualizowanych akcesoriów implantologicznych
 • ​integracji całość własnej oferty handlowej pod względem:
a) najwyższych standardów jakości i precyzji wykonania,
b) kompletności i wzajemnego dopasowania (kompatybilności) produktów.
 

​23 września 2016r. – Otrzymaliśmy po raz czwarty dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nasz wniosek o dofinansowanie projektu, pt: „Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji.”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, został zakwalifikowany do dofinansowania.


Krótki opis projektu

W 2017 r. firma N.Z.O.Z. ”Technodent” zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji.”

Przedmiotem projektu było wdrożenie efektów własnego programu badawczo-rozwojowego, których efektem są:
 1. innowacyjne produkty,
 2. unikatowe rozwiązania technologiczne wpływające na:
 • proces produkcyjny,
 • model organizacji firmy, zmieniający sposób świadczenia usług i obsługi klientów (pacjentów),
 • energooszczędność, materiałooszczędność, obniżenie ilości odpadów.
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca poprawi swoją konkurencyjność i innowacyjność na rynku krajowym i europejskim.