Klauzula informacyjna RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TECHNODENT ul. JANA KILIŃSKIEGO 4, 99-100 Łęczyca, NIP 7751064435
  2. Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowych możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: iodo@snkm.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń medycznych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h) RODO.
  4. Teren podmiotu objęty jest monitoringiem, wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie Art.6 ust.f. Rozporządzenia i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie oraz ochronę mienia firmy. Zapis z kamer nie będzie udostępniany podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  5. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej, dane z monitoringu przechowywane są do 30 dni od dnia zapisu.
  6. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Informujemy iż odbiorcą Państwa danych są współpracujące NZOZ TECHNODENT Jednostki Opieki Zdrowotnej oraz Organ finansujący usługi medyczne. 
  9. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego realizowanego przez NZOZ TECHNODENT