s

Raypex-5

Nasz komputerowy system najnowszej generacji elektronicznej służy do pomiaru długości kanału korzeniowego.

Wypełniamy kanały termoplastyczną gutaperką co stanowi jeden z najbardziej dokładnych sposobów leczenia.