s

Przebieg zabiegu

Najprościej można powiedzieć, że w czasie zabiegu wszczepiania implantów należy naciąć i odwarstwić błonę śluzową z pola operacyjnego, nawiercić otwór (otwory) specjalnym zestawem wierteł, wprowadzić implant na jego miejsce, a odwarstwioną śluzówkę zaszyć. Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym. W naszej praktyce stomatologicznej zabieg ten wykonywany jest przez chirurga stomatologa. Prawidłowo przeprowadzone leczenie implantologiczne nie niesie ze sobą żadnego ryzyka.

Najpoważniejszym powikłaniem, jakie może się zdarzyć, jest brak osteointegracji jednego, lub kilku wszczepów. W takich przypadkach może być konieczny ponowny zbieg lub rezygnacja z protezy stałej (np. mostu) na rzecz protezy zdejmowanej. W naszej praktyce stomatologicznej skuteczność zabiegów wynosi ponad 98%.

Kolejne kroki postępowania chirurgicznego - wszczepianie implantów:

Implant - etap pierwszy

Etap 1 - Odsłonięcie wyrostka zębodołowego

Zabieg rozpoczynamy od nacięcia śluzówki prowadzonego aż do kości, a następnie odwarstwiamy płat śluzówkowo-okostnowy.
Implant - etap 2

Etap 2 - Zaznaczenie na wyrostku

Oznaczamy pozycję implantu.
Implant - etap 3

Etap 3 - Frezowanie płaskie

Kształt frezu płaskiego dostosowany jest do przewiercenia przez warstwę zbitą kości oraz do wytworzenia przyszyjkowej płaskiej powierzchni.
Implant - etap 4

Etap 4 - Nawiercanie głębokości

Do zaplanowanej głebokości implantu dobieramy odpowiednie wiertło głebokościowe. Następnie nawiercamy ostateczną głębokość i kierunek wytwarzanego łoża implantu.
Implant - etap 5

 Etap 5 - Frezowanie poszerzające

Wykonujemy frez poszerzający, który rozszerza łoże do konturu implantu. Poszerzanie łoża wykonujemy etapowo frezami o jednakowej długości od najmniejszej średnicy przez kolejne, aż do osiągnięcia średnicy zaplanowanego implantu.
Implant - etap 6

Etap 6 - Gwintowanie

Gwintownik kończy wytwarzanie łoża pod implant.
Implant - etap 7

Etap 7 - Obsługa sterylnego opakowania

Wszystkie implanty tioLogic® dostarczane są pojedynczo wraz ze śrubą zamykającą w podwójnym sterylizowanym promieniami gamma opakowaniu. Zgrzane opakowanie typu blister i szklana fiolka zabezpieczają implant. Wyjmujemy implant bez dotykania jego powierzchni i wprowadzamy go w łoże bezpośrednio lub za pomocą manualnych lub maszynowych przedłużek. Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie wkręcenie implantu.
Implant - etap 8

Etap 8 - Wprowadzenie implantu

Implant - etap 9

Etap 9 - Odłączenie przenośnika

Implant - etap 10

 Etap 10 - Wkręcenie śruby zamykającej

Implant - etap 11

 Etap 11 - Zamknięcie rany