s

Przebieg zabiegu w znieczuleniu ogólnym

Narkoza, czyli znieczulenie ogólne (uśpienie) jest czasowym wyłączeniem świadomości. Leki zwykle podawane są dożylnie. Na twarz pacjenta nakładana jest maseczka, a przez nią podawany tlen. Głębokość narkozy może być różna - zależne jest to od rodzaju zabiegu. Lekarzem wykonującym znieczulenie jest anestezjolog. Pomaga mu wykwalifikowana asystentka anestezjologiczna.

Lekarz anestezjolog kwalifikuje pacjenta do znieczulenia, wybiera jego rodzaj oraz czuwa nad stanem i bezpieczeństwem pacjenta w czasie trwania zabiegu.

W naszej Klinice w znieczuleniu ogólnym wykonujemy przede wszystkim zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej. Mogą to być rozległe zabiegi implantologiczne, a także usuwanie zębów mądrości.

Znieczulenie prowadzone jest metodą złożoną, to znaczy leki podawane są dożylnie, a równocześnie dotchawiczo podawana jest mieszanina tlenu i podtlenku azotu.

Wentylacja płuc prowadzona jest przez silikonową rurkę nosowo-tchawiczą, która jednocześnie ochrania drogi oddechowe przed zalaniem śliną, krwią, materiałami medycznymi. Takie znieczulenie poprzedzone jest oceną stanu zdrowia pacjenta przez anestezjologa, określane jest wspólnie z Pacjentem ryzyko znieczulenia, Pacjent ma możliwość zadawania pytań dotyczących znieczulenia i otrzymywania wyczerpujących odpowiedzi.

Pacjenci znieczulani ogólnie są przez cały czas zabiegu monitorowani:

  • EKG
  • ciśnienie

  • tętno

  • wysycenie krwi tlenem

  • monitorowanie stężenia gazów wdechowych i wydechowych

Po zabiegu operacyjnym obrzęk jest znacznie mniejszy niż w przypadku znieczulenia miejscowego.